BiEget AB

Biodling är ett hantverk som kräver kunskap, erfarenhet, skicklighet och specialutrustning.                          Ditt företag får tillgång till allt detta genom en prenumeration.

bee8
kvatratbild hemsida
IMG_5922
  • En komplett bikupa med företags logga som står på företagets mark/tak/balkong.
  • Möjlighet till tre visningar (biodlare ombesörjer skyddsslöjor).
  • Åtta kilo honung från företagskupa.
  • Två kompletta bikupor med företags logga som står på företagets mark/tak/balkong.
  • Möjlighet till fem visningar (biodlare ombesörjer skyddsslöjor).
  • Sexton kilo honung från företagskupor.
  • Tre kompletta bikupor med företags logga som står på företagets mark/tak/balkong.
  • Möjlighet till fem visningar (biodlare ombesörjer skyddsslöjor).
  • Tjugofyra kilo honung från företagskupor.

Nästan tre fjärdedelar av alla livsmedel på butikshyllorna är beroende av att bin, humlor och andra insekter kan göra sitt jobb och pollinera vår mat. Idag hotas de av ett storskaligt och ensidigt odlingslandskap, olika sjukdomar, parasiter, skadegörare och bekämpningsmedel.

Nu har du och ditt företag också en möjlighet att vara med och bidra samt profilera er som hållbara, miljömedvetna och samhällsansvarstagande.

Vi hjälper dig att göra din miljöinsats synlig!

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss!